top of page
Students Taking Note

Klas Angle nan Howard Community Center

Klas Angle yo se Lendi, Madi, Mèkredi ak Jedi soti 9:00-1:00PM nan Howard and Evanston Community Center.

 

Tout klas anglè se an pèsonn.

Kouman pou mwen enskri pou klas angle?

Nou enskri nouvo elèv madi, jedi ak vandredi anvan 11:00 AM.

,

Pou yo ka enskri, elèv yo dwe ranpli yon fòm admisyon, fòm konsantman medya yo, epi siyen yon fòm divilgasyon HSE. Lè sa a, elèv potansyèl yo pral pran yon tès angle pou yo mete yo nan yon klas. Si yon klas plen, yo pral mete elèv yo sou yon lis datant. Yo pral kontakte yo lè yo ka kòmanse ale nan klas la.

,

*Akòz demann, nou ka sèlman akomode elèv ki ka pran angajman pou yo vini nan klas omwen twa jou pa semèn*

,

Elèv yo ka pran yon randevou pou enskripsyon ak Moon Parker (parkerm@metrofamily.org) oswa enskri isit la: https://calendly.com/heccregistration.


Ou bezwen yon randevou pou w enskri pou klas nan Howard.

,

Howard and Evanston Community Center sitiye nan 7648 N Paulina St. Chicago, IL 60626.

 

Kounye a enskripsyon pou klas angle nan sant kominotè Howard FÈMEN.

bottom of page