top of page

Konsènan Pwogram Leson patikilye nou an

Howard and Evanston Community Center

Pwogram alfabetizasyon pou granmoun kòm volontè Howard and Evanston Community Center ede elèv adilt yo reyalize objektif akademik yo. Elèv yo matche ak pwofesè volontè pou travay sou angle akizisyon lang, preparasyon pou GED, alfabetizasyon dijital, matematik, oswa lòt ladrès. Nou vize ede elèv yo jwenn ladrès alfabetizasyon ki nesesè pou navige avèk siksè nan mendèv la, pwogram fòmasyon, ak edikasyon apre segondè, ki mennen nan oto-sifizans ak lavi pwodiktif. 

Alimèt elèv ak titè anjeneral rankontre yon fwa oswa de fwa pa semèn pou anviwon 1 a 2 èdtan. Match yo fèt apre pwofesè yo fin fè yon fòmasyon Literacy Works, obsève youn nan klas ESL/GED nou yo, epi rankontre ak Kowòdonatè Alfabetizasyon Volontè Adilt yo.

Pwofesè yo kreye anviwònman aprantisaj kote diyite chak moun, valè ak konpleksite yo rekonèt epi selebre. Nou kwè ke aprantisaj se yon vwayaj dire tout lavi, epi nou tout gen yon bagay yo anseye ak aprann youn nan men lòt nan yon kominote aprantisaj dinamik.

327963270_698750672045116_2096148321514830348_n_edited.jpg
bottom of page