top of page
Adult Students

Klas ESL/ GED

Nou ofri klas ESL ak GED Lendi jiska Jedi soti nan 9:00-1:00PM nan Howard ak Evanston Community Center. Klas ESL yo an pèsòn. Klas GED yo an pèsòn oswa ale nan.

Nou ofri tou kou angle nan Bibliyotèk Northtown (6800 N western Ave) soti nan 12-2PM

bottom of page